Onko suomalaisen ihmisen parempi elää monopolien ympäroimänä?

Vaikka Suomi on suhteellisen vapaa markkinatalousvaltio, olemme tulleet tunnetuksi myös lukuisista sosialismiin kuuluvista monopoleista. Tällaisiin monopoleihin kuuluvat muiden muassa pelaamisen jättiyritys Veikkaus, alkoholia välittävä Alko sekä vaikkapa raideliikennettä ainakin vielä toistaiseksi yksinvaltiaana ohjaava VR.

Monopoli tarkoittaa siis sitä, että kyseisellä markkinalla saa toimia vain yksi tuottaja tai palveluntarjoaja. Sille on ominaista siis kilpailun uupuminen, joka johtaa useimmiten epätavallisen korkeisiin hintoihin. Samalla myös kuluttajat kärsivät kalliiden hintojen lisäksi myös valitettavan usein heikosta asiakaspalvelusta – ja jopa huonosta tuotteesta ja/tai palvelusta.

Monopolien asema on ollut Suomessa vahva aina näihin päiviin asti. Niiden tarpeellisuutta on perusteltu monin erilaisin syin aina kansantalouden välttämättömyydestä kansalaisten terveyteen saakka.
Käymme tämän artikkelin aikana läpi muutamia eri tekijöitä sille, miksi ihmisten on parempi toimia omien päätösten mukaan vapaammassa Suomessa.

1. Ihminen ottaa enemmän vastuuta

Kun kaikki asiat (tai ainakin tarpeeksi moni) päätetään ihmisen puolesta, hänestä tulee herkästi samalla aloitekyvytön, päätöksiä kaihtava ja vastuuton.

Tätä tapahtuu hyvin usein heti lapsen syntymästä saakka jopa aikuisuuteen asti. Lapselle pitää pystyä antamaan mahdollisuus kertoa oma mielipide asiasta kuin asiasta, oli se sitten kuinka kypsymätön tahansa.

Kokemusten ja tietopankin karttuessa mielipiteet kyllä kehittyvät – jos niille vain annetaan sijaa. Täysin sama ajatusmaailma pätee myös kaikkiin muihinkin ihmisiin.

Esimerkiksi nettipelaaminen omalla vastuulla tai se, kun hankkii alkoholia netistä kotiovelle, tulisi olla jokaisen yksilön itsensä päätettävissä. Toki kaikissa tapauksissa riittää poikkeuksia, ongelmia ja kasvukipuja oli kyseessä sitten monopoli tai vapaa markkinatalous.

Kun ihmiselle annetaan vapauksia, hän siis yleensä oppii ottamaan enemmän vastuuta ajan kuluessa.

2. Ihmisestä tulee oma-aloitteisempi

Toinen syy sille, miksi ihmisten on parempi toimia vapaammassa maailmassa ja Suomessa on se, että meistä kasvaa todennäköisemmin oma-aloitteisempia.

Jos ihminen kokee pääsevänsä vaikuttamaan omaa elämään konkreettisella tavalla, ja huomaa miten omat päätökset vaikuttavat lopputulemaan, hän alkaa miettiä päätösten tekemistä aivan uudessa valossa. Tällöin hän ei välttämättä haluakaan tehdä sitä nopeinta tarpeentyydystä jonkin tietyn asian suhteen vaan pyrkii näkemään pidemmän aikavälin merkityksiä seikkojen saavuttamisen suhteen.

Monopoli ja sosialismi ylipäätään pyrkii ohjaamaan ja päättämään asioita ihmisten puolesta. Pyrkimys voi toki olla jalo jossain mielessä, mutta valitettavan usein päädytään heikompaan lopputulokseen kuin mitä vapaasti päättämällä olisi tapahtunut.

3. Ihminen on iloisempi ja tyytyväisempi elämäänsä

Vastuunottaminen ja oma-aloitteisuus johtaa herkästi siihen, että ihminen kokee hallitsevansa omaa elämäänsä. Tämä puolestaan nostaa tunnetta siihen suuntaan, että voimme kokea enemmän ilon ja tyytyväisyyden tunnetta.

On toki mahdollisuus siihen, että samat tekijät johtavat myös päinvastaisiin tuntemuksiin. Samalla on kuitenkin rohkaisevaa havaita se, että omilla päätöksillään voi kääntää laivan kurssia välittömästi tämän seikan ymmärrettyään.

Kun joku muu taho pyrkii omilla otteillaan päättämään sen, onko ihminen iloinen tai tyytyväinen, näin harvoin tapahtuu.

Esimerkiksi jos vanhemmat kokevat päivittäiseksi velvollisuudekseen ostaa lapsilleen lyhyeen tarpeentyydytykseen makeisia ja leluja, jotta lapsi olisi iloinen, tuloksena on usein sitä mitä tilaa – eli loputon ostamisen kierre. Iloisuus ja tyytyväisyys lähtevät sisältäpäin – ja ne saavutetaan tehokkaimmin aineettomista asioista kuten yhdessäolo itselleen kokemien tärkeiden ihmisten kanssa.

Lopuksi

Kävimme tämän tekstin puitteissa kevyttä pakinaa siitä, onko suomalaisen ihmisen parempi elää monopolien ympäroimänä. Vai olisiko kenties vapaa markkinatalous parempi malli.

Tämä jäänee jokaisen itsensä päätettäväksi. Toteamus itsessään antaa osviittaa siitä, että ihmisten on tärkeä päästä ajattelemaan itsenäisesti ja tekemään omia päätöksiään. Tällöin jonkun muun tahon päättämä ja ihmiselle syötettävä ajatus ei ehkä välttämättä olekaan se paras ratkaisu.

Ajatukset vastuunottamisesta, oma-aloitteisuudesta, iloisuudesta ja tyytyväisyydestä kallistavat vaakakuppia isosti vapauden puolelle. Mutta voiko näitä samoja teemoja saavuttaa suljetummassa yhteiskunnassa monopolien varjossa?

Historia on sen monta kertaa osoittanut hankalaksi.

Tervetuloa Verkosta Vapauteen – blogin kyytiin!

verkosta vapauteen

Kuten ehkä saatat tietääkin, Verkosta Vapauteen – teema käsittelee elannon ansaitsemista internetin avulla toteuttamalla itseään ja intohimoaan. Teemaan sisältyvää tietoutta jakavat aiheeseen tiiviisti pureutuva Verkosta Vapauteen – digitaalinen markkinointi kirja sekä menestyksekkäiden yrittäjien tarinoita ja tärkeimpiä oppeja maailmalle vievä Verkosta Vapauteen – markkinointi podcast.

Blogin tarkoituksena on viestiä epäsäännöllisen säännöllisesti paikkariippumattomaan työskentelyyn liittyviä aiheita ja ilmiöitä. Näihin ajankohtaisiin seikkoihin sisältyvät kaikki neljä tulojen ansaitsemiseen verkon kautta tähtäävää polkua.

Mitkä nämä neljä elannon ansaitsemiseen internetin avulla tähtäävät polut oikein sitten ovat?

Jos olet lukenut Verkosta Vapauteen – kirjan, niin olet varmasti tietoinen näistä eri nettiliiketoiminnan suuntauksista. Kerrataan joka tapauksessa seuraavaksi paikkariippumattomien tulojen ansaitsemiseen tähtäävät taipaleet:

– Sisältöpolku
– Palvelupolku
– Verkkokauppapolku
– Digituotepolku

Sisältöpolku

Ensimmäisenä suuntauksena elannon ansaitsemiseksi netin avulla on siis sisältöpolku. Tähän malliin kuuluu isona osana oman nettisivuston kaupallistaminen bloggaamista hyödyntämällä – esimerkkinä toimii hienosti tämä postaus.

Bloggaamisen yhteyteen voi laittaa teemaan tiiviisti sisältyviä mainoksia vaikka Google AdSensea hyväksi käyttäen – tai erilaisia affiliate-verkostoa avuksi ottaen.

Toinen hyvä vaihtoehto on kirjoittaa niin sanottu sponsoroitu postaus. Tällöin jokin kaupallista hyötyä tavoitteleva taho voi maksaa tekstin tuottajalle ja/tai julkaisijalle tietyn euromääräisen summan tai vastaavasti tuotepalkkioita.

Malliksi voisi mainita sen, että itse olen tehnyt pidemmän ajan yhteistyötä jalkapallomatkoja välittävän tahon kanssa. Jos FC Barcelona liput kiinnostavat vaikkapa Espanjan matkan yhteyteen, niin kannattaa tsekata mahdollisuus Barcelona liput – sivuston kautta tarjoutuviin vaihtoehtoihin.

Palvelupolku


Toinen tie elannon ansaitsemiseen netin kautta on palvelupolku. Tähän suuntaukseen sisältyy oman ajan myyminen palkkioita vastaan freelancerina toimien. Freelancer-malli on loistava tapa ansaita tunti- tai projektikohtaisia tienestejä lukuisilta eri nettityöskentelyyn liittyviltä sektoreilta.

Voit tarjota palveluita sisällöntuottamisesta ja kielen kääntämisestä lähtien aina enemmän asiantuntijuutta ja erikoistumista vaatiiviin hakukoneoptimointiin ja graafiseen osaamiseen saakka.

Ja kaikkea siltä väliltä.

Jos et ole vielä tutustunut tähän taipaleeseen tulojen ansaitsemisen osalta, tsekkaa ehdottomasti Upwork.com – tai Freelancer.com – portaalit löytääksesi erilaisia vaihtoehtoja palkkiota vastaan suoritettavista työtehtävistä.

Vinkkinä voisi tässä kohtaa tarjota näin suomen kielellä kommunikoidessa sen, että kannattaa rajata etsittävät työtehtävät vain kotimaista osaamista vaativiin kilpailun vähentämiseksi – ja samalla tulotason korottamiseksi.

Kirjoita siis vain ’Finnish’, ’Finland’ ja/tai ’Suomi’ palveluiden hakukenttiin työmahdollisuuksia etsiessäsi.

Verkkokauppapolku


Kolmantena taipaleena kohti elannon ansaitsemista verkossa toimii verkkokauppapolku. Kuten termi melko selkeästi kuvaileekin, tämän vaihtoehdon tarkoituksena on mahdollistaa paikkariippumaton elämä verkkokauppiaana.

Verkkokauppaa voi tänä päivänä tehdä kolmella eri tavalla.

Voit pyöräyttää pystyyn joko perinteisen verkkokaupan, aloittaa dropshipping-verkkokaupan tai hyödyntää kolmansien osapuolien tarjoamia markkinapaikkoja.

Nämä vaihtoehdot toimivat tiiviisti kiteytettynä seuraavalla tavalla.

Perinteisessä mallissa tilaat myytävät tuotteet omaan varastoon, laitat verkkokaupan itsenäisesti pystyyn, satsaat markkinointiin liikenevät eurot sekä pakkaat ja lähetät myydyt tuotteet asiakkaalle. Eli koko prosessi kulkee kauppiaan kautta.

Dropshipping-vaihtoehto helpottaa työmäärää ensimmäiseen malliin isosti. Tämä siksi, koska myytävä tuote lähetetään suoraan tuotteen valmistajalta asiakkaalle – ilman kauppiaan osallistumista välikätenä. Kauppias keskittää siis panoksensa markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Markkinapaikat vapauttavat kauppiaan kädet kokonaan niin valitessaan. Esimerkiksi kaikkien varmasti hyvin tuntema – ja pitkään huhuissa Suomeenkin jollain tasolla rantautuva Amazon, tarjoaa niin sanottuja fullfillment-palveluita, joiden tarkoituksena on lähettää tuotteet Amazonin omaan varastoon käsittelyä ja asiakkaille toimittamista varten.

Logistisen aspektin ohella markkinapaikat tarjoavat toki myös selkeät ja toimivat puitteet itse kaupan pyörittämiselle. Tällöin verkkokauppiaan tehtäväksi jää tuotekatalogin viemisen ohella markkinapaikan sisäisestä näkyvyydestä huolehtiminen.

Digituotepolku

Neljäs, viimeinen ja samalla monien haikaileman niin kutsutun passiivisen tulon mahdollistaja on digituotepolku (tiedä se, että passiivinen tulo vaatii rutkasti aktiivista työtä etukäteen sekä jatkuvaa ylläpitoa ja kurssin suoristamista).

Digituotetaipaleeseen kuuluu erilaisten digitaalisten tuotteiden valmistaminen ja myyminen. Tuotteisiin sisältyvät mm. e-kirjat, verkkokurssit ja ohjelmistot, joita valmistetaan oman asiantuntijuuteen ja osaamistasoon peilaten.

Jokainen meistä on jonkin alan asiantuntija – tiedostimmepa sen tai emme. Kun ymmärrämme sen, että opettaja on vain yhden kappaleen oppilaitaan edellä, kykenemme valmistamaan ihmisten ongelmia ratkaisevan tai intohimoa vahvistavan tuotekokonaisuuden.

Digituotteiden myyntiin löytyy tänä päivänä roppakaupalla erilaisia vaihtoehtoja myyntisivustoista webinaareihin. On tärkeää tiedostaa myös jokaiseen tilanteeseen sopiva myyntisuppilo, joka tähtää liiketoiminnan maksimoimisen ohella asiakkaalle mahdollisimman paljon lisäarvoa tuottavaan kokonaisvaltaiseen ratkaisuun.

Lopuksi

Blogin ensimmäinen teksti pureutui siis Verkosta Vapauteen – teeman neljään tulojen ansaitsemismalliin. Nämä väylät ovat sisältöön pohjautuva polku, palveluun keskittyvä tie, verkkokaupan avulla kaupallistettava taipale sekä digitaalisten tuotteiden myymiseen ohjaavan liiketoiminnan pyörittäminen.

On vain neljä polkua elannon ansaitsemiseen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi.

*Artikkelista löytyy palkkiota vastaan lisättyjä linkkejä*