Rekisteriseloste

 

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 18.5.2018

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

Rekisterinpitäjä

Webbipiste / Tenhonkatu 5, 24240 Salo / Y-tunnus: 2375613-4

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Mikko Raespuro, +66 94 759 1122, info(at)webbipiste.fi

 

Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri

Verkosta Vapauteen sähköpostirekisteri 

 

Rekisteriin liittyvät sivustot

https://verkostavapauteen.fi

https://verkostavapauteen.wordpress.com

http://webbipiste.fi

http://flowingfirm.com

https://mikkoraespuro.com

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Webbipisteelle.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi

• Sähköpostiosoite

• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään henkilötietoja rekisteröinnin ja palvelun käyttämisen yhteydessä.

 

Sinusta kerättävät tiedot

Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

• Etunimi

• Sukunimi

• Sähköpostiosoite

• Yritysasiakkaan henkilö- ja/tai yritystiedot (y-tunnus, sähköpostiosoite, postiosoite, postitoimipaikka ja -numero)

• Rekisteröitymistiedot: käyttäjätunnus ja salasana

• Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; laskutus- ja maksutiedot, tilaustiedot, myyjä- ja kumppanitiedot, asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset, peruutustiedot

• Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit

• Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset

• Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet, toimintojen ajankohta.

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta). Käyttäjä saattaa olla mukana useammalla sähköpostilistalla, jonka johdosta yritys saattaa silti lähettää viestejä ja materiaaleja, vaikka käyttäjä olisi mielestään poistunut sähköpostilistalta kerran.

 

Maksuliikenteen tiedot

Maksujen välittäjänä toimii Bambora AB. Joissakin tapauksissa maksujen välitys toteutetaan laskulla. Laskujen lähetys on ulkoistettu yrityksen ulkopuolelle. Laskujen lähettäjä saa asiakkaan laskutustiedot yritykseltä. Asiakkaan verkkopankkimaksamisen tai luottokortin tiedot eivät tallennu yrityksen järjestelmiin vaan jäävät maksujenvälityksestä vastaavan yrityksen tietoihin.

 

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä tarkastellaan 6 kuukauden välein. Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 kuukautta sen jälkeen, kun käyttäjä on avannut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen.

 

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

GetResponse sähköpostimarkkinointiohjelma. GetResponse on sitoutunut EU:n Privacy Shield standardiin. Katso lisää: https://blog.getresponse.com/getresponse-gdpr-plan.html

 

Rikkomuksista ilmoittaminen

Parhaista ponnisteluista huolimatta mikään internetin tiedonsiirtomenetelmä tai sähköinen tallennusmuoto ei ole täysin turvallinen. Yritys ei voi täten taata täyttä turvallisuutta. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista sekä tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

 

Käyttäjän velvollisuudet

Käyttäjän tietojen turvassa pysyminen edellyttää, että käyttäjä varmistaa omien tilien tietoturvan käyttämällä riittävän monimutkaisia salasanoja, vaihtamaan ne lisäksi säännöllisesti ja säilyttämään niitä asianmukaisesti. Käyttäjän on itse varmistettava omien laitteidensa turvallisuus.

 

Käyttäjän oikeudet

Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

• Tiedonsaantioikeus

• Käsittelun rajoittamisen oikeus

• Korjausoikeus

• Oikeus tulla unohdetuksi

• Suostumuksen peruuttamisen oikeus

• Tietojen siirto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä kokevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

E-kirjat, verkkovalmennukset, maksuttomat oppaat, työkirjat, blogipostaukset sekä sähköpostiviestit voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itsenäisesti.

Osa linkeistä voi olla ns. affiliatelinkkejä, joiden kautta yritys saa komissioita tai tuotteiden ilmaisia käyttökuukausia. Affiliatelinkeistä on ilmoitettu blogipostausten lopussa olevalla tekstillä:

”Osa linkeistä on ns. affiliate-mainonta – linkkejä.

Se tarkoittaa sitä, että jos hankit jonkin suosittelemistani tuotteista linkkini kautta, saan pienen komission käyttämästäsi summasta.

Suosittelen vain tuotteita, joiden uskon aidosti auttavan sinua!”

 

Tietojen luovutus

Webbipiste ei luovuta asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen erikseen lupaa.

 

Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html / tietosuoja@om.fi

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla info@webbipiste.fi

15

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.